Login: Hasło:
Platforma Transakcji Barterowych

Polityka plików Cookie

Polityka Plików Cookies | www.bartersi.pl

 

§1. Definicje

Administrator – firma Internet Reklama Dystrybucja Poland Krzysztof Król, ul. Wołczyńska 24, 46 – 250 Krzywiczyny, NIP: 7541839539, REGON: 531326207, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej Serwisu www.bartersi.pl

Cookies - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminami i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2. Stosowanie plików Cookies

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych

  oraz reklamowych.

 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając

  urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób

  zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń

  Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i

  pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm

Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych

ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam

do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

§3. Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępów do Cookies

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora. 

Korzystając z serwisu, akceptujesz jego Regulamin | ProApps.pl - Kluczbork & IrdPoland.pl
Polityka plików Cookies | Polityka prywatności | Barter